✆ (02) 757 27 21 - tssbelgium | Official nppaper® Webshop

 

AVG, Privacy- en Cookieverklaring

I. Toestemming voor gegevensgebruik

Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens van u, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt of tenzij dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving over de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij maken u erop attent dat online gegevensoverdracht (bijv. bij communicatie via e-mail) soms onveilig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

II. Doel

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgegevens die u online ter beschikking stelt enkel voor de aan u meegedeelde doelen, tenzij we de gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor een doel dat direct in verband staat met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden, op grond van wettelijke verplichting of namens de overheid of het gerecht, ter motivering of bescherming van juridische claims of om weerstand te bieden tegen onrechtmatige activiteiten.

III. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan waarmee een persoon identificeerbaar is, d.w.z. feitelijke gegevens die naar een bepaald persoon kunnen worden herleid. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Deze gegevens hebben enkel betrekking op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen (bedrijven). Wij verkopen of distribueren uw persoonsgegevens niet aan derden, noch geven wij ze om andere redenen door.

IV. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens door te geven. Wij slaan enkel niet-persoonsgebonden toegangsgegevens op, zoals bijv. de naam van uw internetserviceprovider, de pagina via dewelke u onze website bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden enkel geanalyseerd om ons assortiment te optimaliseren en zullen niet naar u worden herleid. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u deze vrijwillig aan ons meedeelt om een product te bestellen, een klantenaccount te openen, een offerte op te maken, u voor onze nieuwsbrief te registreren of bij serviceaanvragen. 

V. Doorgeven van persoonsgegevens

Uw gegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het uitvoeren van onze opdrachten. Hiertoe behoren in het bijzonder het afhandelen van een bestelling, het openen van een klantenaccount, het opstellen van een offerte of het uitvoeren van diensten waar u om heeft verzocht (bijv. nieuwsbrief, retourneren). In het kader van het uitvoeren van deze opdracht worden uw gegevens in de daarvoor vereiste omvang aan de door ons ingeschakelde dienstverleners doorgegeven. Het doorgeven van de gegevens voor het uitvoeren van de aangegeven dienstverlening gebeurt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG). Hierbij werden o.a. de technisch organisatorische maatregelen (AVG) bij de dienstverlener gecontroleerd. Het gaat hierbij voornamelijk om transportbedrijven. Bij het vastleggen van een afspraak voor levering kan het zijn dat naast het adres en het telefoonnummer ook het e-mailadres aan het transportbedrijf doorgegeven wordt. Wij geven uw gegevens niet door aan andere derden voor marketingdoeleinden van andere bedrijven.

VI. Gebruik van cookies

Om het u mogelijk te maken in onze webshop een bestelling te plaatsen, wordt een zogenaamde langetermijncookie opgeslagen wanneer u bepaalde internetpagina‘s opvraagt. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten ook geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze bestanden dienen enkel om het gebruik van bepaalde toepassingen, bijv. ons winkelmandje, mogelijk te maken. De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt in de veiligheidsinstellingen tijdelijke en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of blokkeren. Wanneer u cookies deactiveert, zullen onder bepaalde omstandigheden bepaalde eigenschappen op onze website niet beschikbaar zijn en kan het zijn dat bepaalde internetpagina‘s niet correct worden weergegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de in onze cookies opgeslagen gegevens niet met uw persoonlijke gegevens (naam, adres etc.) verbinden.

VII. Gebruik van analysediensten

a. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies‘.Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browserplugin

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit zo in te stellen in uw browser. Wij maken er u echter op attent dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die de cookie genereert en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google geregistreerd worden en door Google gebruikt worden door de browserplugin via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . De browseradd-on voor deactivering van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie naar ons wordt doorgestuurd.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt een registratie door Google Analytics voorkomen door op bovenvermelde link te klikken. Deze link activeert een opt-out cookie, die de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Geanonimiseerde registratie van IP-adressen

Op deze website maken wij gebruik van de functie ‘activering van IP-anonimisering‘. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Slechts uitzonderlijk wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

b. Gebruik van MouseFlow.

Onze website maakt gebruik van MouseFlow, een dienst voor webanalyse, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V – Denmark. MouseFlow wordt gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van bepaalde pagina‘s te testen. Daarbij worden geanonimiseerde gegevens over het gedrag van gebruikers verzameld. Het is daarbij voor ons niet mogelijk om deze anonieme gegevens te herleiden naar u als persoon, bijv. via uw IP-adres of op een andere manier. Om betekenisvolle testresultaten te verkrijgen, worden zogenaamde cookies gebruikt. Dat wil zeggen dat het programma gebruikmaakt van de daartoe voorziene functie van uw browser om tijdelijk informatie op te slaan en er op een later tijdstip toegang toe te krijgen. Sommige cookies worden op het einde van de sessie verwijderd. Andere cookies zijn beschikbaar voor een maximum van 100 dagen. U kunt de cookies in uw browser op elk gewenst moment verwijderen. De tracking (d.w.z. de registratie van de door het cookie verzamelde gegevens over het gebruik van de website) kan op ieder moment gedeactiveerd worden. Volg hiervoor de handleiding op: https://mouseflow.com/opt-out/. Meer informatie over de privacy vindt u op https://mouseflow.com/privacy/.

VIII. Gebruik van social plugins

a. Facebook

Onze website maakt gebruik vanzogenaamde social plugins (‘plugins‘) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de woorden ‘social plugin van Facebook‘ of ‘Facebook Social Plugin’. Een overzicht van de Facebook-plugins en hoe ze eruit zien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en. Wanneer u een webpagina met een van deze plugins opent, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks door Facebook overgedragen naar uw browser die deze vervolgens automatisch in de webpagina verwerkt. Door het gebruik van plugins kan Facebook zien dat u een pagina heeft geopend op onze website, zelfs als u geen Facebook-account heeft of op dat moment niet op Facebook bent ingelogd. Deze informatie (ook uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd, waar het wordt opgeslagen. Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account koppelen. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door op de ‘vind ik leuk’-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de relevante informatie eveneens naar een server van Facebook gestuurd en opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en is zichtbaar voor uw Facebook-vrienden. Facebook kan deze informatie voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en de specifieke vormgeving van de Facebook-pagina‘s gebruiken. Hiertoe worden door Facebook gebruikers-, interesse- en contactprofielen opgesteld, bijv. om uw gebruik van onze website m.b.t. de op uw Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om overige diensten te verlenen die met het gebruik van Facebook samenhangen. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich, voordat u onze website bezoekt, uitloggen bij Facebook. Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede over uw rechten in dit opzicht en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen: http://www.facebook.com/policy.php.

b. Google+

Onze website maakt gebruik van de g+‘-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt beheerd (‘Google‘). Deze button is herkenbaar aan het teken “g+” . Als gebruikers een pagina van onze website opvragen die een dergelijke knop bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de ‘g+‘-knop wordt rechtstreeks door Google overgedragen naar de browser van de gebruiker, die de inhoud vervolgens automatisch in de webpagina verwerkt. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Google met de knop verzamelt. Volgens Google worden echter geen persoonsgegevens verzameld, zolang er niet op de button wordt geklikt. Slechts bij ingelogde Google-gebruikers wordt onder andere het IP-adres geregistreerd en verwerkt.
Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede over uw rechten in dit opzicht en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, kunt u het privacybeleid van Google over de ‘g+‘-knop raadplegen. Als u lid bent van Google Plus of bij Google ingelogd bent en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en met de opgeslagen gegevens bij Google koppelt, moet u zich, voordat u onze website bezoekt, uitloggen bij Google Plus resp. Google.

c. Twitter

Op de pagina‘s van onze website zijn de functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘retweeten‘ koppelt Twitter de Twitter-account van de gebruiker met de internetpagina‘s die hij vaak bezoekt. Dit wordt in het bijzonder meegedeeld aan de volgers van de gebruikers bij Twitter. Hierbij worden ook gegevens naar de servers van Twitter doorgestuurd. Wij, als aanbieders van ons online aanbod, maken u erop attent dat wij niets weten over de inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch over het gebruik ervan door Twitter. Er is meer informatie beschikbaar via de volgende link: https://twitter.com/privacy?lang=nl . U kunt uw privacyinstellingen bij Twitter wijzigen in uw accountinstellingen via http://twitter.com/account/settings .

IX. Contactmogelijkheid / Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of het contactformulier. In dat geval worden de persoonsgegevens die verstrekt zijn door de gebruiker opgeslagen zodat later contact kan worden opgenomen. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij vergelijken de zo verzamelde gegevens ook niet met gegevens die eventueel via andere componenten van onze website werden vergaard.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief herroepen, bijv. via de link ‘uitschrijven‘ in de nieuwsbrief zelf.

X. Onlinereclame en targeting

a. Google Dynamic Remarketing

Onze website maakt gebruik van de dynamische Remarketing-functie van ‘Google AdWords‘, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze technologie stelt ons in staat om na uw bezoek aan onze website automatisch gegenereerde, doelgroepgerichte reclame weer te geven. De advertenties gaan over producten en diensten die u tijdens uw laatste bezoek aan onze website aangeklikt heeft. Om op uw interesses gebaseerde advertenties te genereren, maakt Google gebruik van cookies. Google slaat daarbij normaliter informatie op, zoals de door u opgevraagde pagina, uw IP-adres, uw browsertype, uw browsertaal, de datum en het tijdstip van het opgevraagde. Met deze gegevens kan uw webbrowser aan een bepaalde computer worden gekoppeld. Ze kunnen niet gebruikt worden om een persoon te identificeren. Als gebruikers geen op gebruik gebaseerde reclame van Google meer willen ontvangen, kan de weergave van advertenties gedeactiveerd worden via de advertentie-instellingen van Google. Voor meer informatie over hoe cookies worden gebruikt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

b. Double-click, Google-advertenties en Google-conversietracking

Om onze website onder de aandacht te brengen, laten wij Google Adwords-advertenties zien en gebruiken wij in het kader daarvan de ‘Google-conversietracking‘, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze advertenties worden na zoekopdrachten op websites van het Google-reclamenetwerk geïntegreerd. Wij hebben de mogelijkheid om onze advertenties met bepaalde zoektermen te combineren. Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt, plaatst Google een cookie op zijn computer. Met behulp van de cookies kunnen wij advertenties op basis van de voorafgaande bezoeken van een gebruiker op onze website laten zien. U vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring van Google. Met behulp van deze technologie krijgen Google en wij als klant informatie over het feit dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze webpagina‘s is doorgestuurd. De informatie die hierdoor wordt verkregen, wordt uitsluitend voor een statistische analyse ter verbetering van het advertentieaanbod gebruikt. Wij ontvangen geen gegevens waarmee we bezoekers persoonlijk kunnen identificeren. De statistieken die wij van Google ontvangen, omvatten het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt, en eventueel of deze naar een pagina van onze website voorzien van een conversietag werden doorgestuurd. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij nagaan bij welke zoekbegrippen bijzonder vaak op onze advertentie werd geklikt en welke advertenties ervoor hebben gezorgd dat de gebruiker contact met ons opnam via het contactformulier. Wanneer u dit niet wenst, kunt u verhinderen dat de voor deze technologie benodigde cookies worden opgeslagen, bijv. via uw browserinstellingen. In dit geval wordt uw bezoek niet meegeteld in de gebruikersstatistieken. Gebruikers kunnen dit via de advertentie-instellingen van Google mogelijk maken en interessegerelateerde advertenties deactiveren: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=nl

c. Deactiveringshulp voor derden voor online reclame

Via de deactiveringshulp van het Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/) en de EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) (http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren) kan het gebruik van cookies gedeactiveerd worden. We maken u er toch op attent dat wij geen invloed hebben op de volledigheid m.b.t. de deactivering van de cookies van derden die deze gratis diensten aanbieden.

XI. Geïntegreerde diensten en externe inhoud

Binnen het online aanbod van tss belgium is het mogelijk dat externe inhoud, bijv. in de vorm van YouTube-video‘s, Google Maps-kaartgegevens, RSS-feeds of grafieken van andere platformen geïntegreerd zijn. Het is daarbij mogelijk dat de aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet aan de browser van de gebruiker in kwestie kunnen doorsturen. In dit geval is het IP-adres noodzakelijk om de externe inhoud correct weer te geven. tss belgium let erop dat het enkel inhoud gebruikt waarvoor het IP-adres enkel hiervoor wordt benut. tss belgium heeft er echter geen invloed op wanneer het IP-adres voor de externe inhoud van de aanbieder in kwestie voor bijv. statistische doeleinden wordt gebruikt. Als wij hieromtrent over informatie beschikken, worden die aan de gebruikers meegedeeld.

XII. Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Door uw persoonlijke wachtwoord in te voeren bent u de enige die toegang heeft tot uw klantenaccount. U dient uw toegangsgegevens steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u de communicatie met ons heeft beëindigd, vooral wanneer nog andere personen de computer gebruiken.

XIII. Links (hyperlinks) op websites van derden

Onze website bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de met links verbonden pagina’s is altijd de aanbieder of de beheerder van de pagina’s in kwestie verantwoordelijk. De met links verbonden pagina’s werden op het ogenblik waarop de link geplaatst werd op mogelijke wetsinbreuken gecontroleerd. Op dat ogenblik werd geen illegale inhoud gedetecteerd. Een permanente inhoudelijke controle is echter zonder concrete aanwijzing op een wettelijke inbreuk niet haalbaar. Wanneer wij weet krijgen van wettelijke inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

XIV. Recht op informatie

De gebruiker behoudt zich het recht voor om op schriftelijke aanvraag, kosteloos conform de wettelijke bepalingen informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die van hem zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker recht op correctie van onjuiste gegevens en is het hem toegestaan te eisen dat het gebruik van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden wordt geblokkeerd of dat zijn persoonsgegevens worden gewist, voor zover een wettelijke verplichting om deze te bewaren of andere wetten dit niet verhinderen. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst via +32 (0)27 57 27 21.

XV. Intrekken van toestemming

U heeft het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

XVI. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u zich wenden aan de privacyverantwoordelijke van tss belgium. Ook wanneer u bedenkingen heeft bij de naleving van onze gedragsregels, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

tss belgium
btw BE 0678 247 853
culliganlaan 1b, be 1831 machelen-diegem
klantendienst@tssbelgium.be
tel 02 757 27 21 – fax 02 757 27 57
maatschappelijke zetel
kastanjestraat 6, be 8710 wielsbeke
tel 056 72 95 25 – fax 056 72 95 42

 

 

 

 

Updating…
  • Geen producten in uw winkelmand.